GIỚI THIỆU

REIKI ĐỊA SINH HỌC VIỆT NAM THẦY MINH TRÍ

ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY

 • Thầy Nguyễn Minh Trí

Thầy Nguyễn Minh Trí – Ông tổ Reiki Việt Nam

 • Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh

Bác Sĩ Nguyễn Thị Thanh

 • Thạc sĩ Võ Thị Thanh Trúc

Cô Thạc Sĩ Võ Thị Thanh Trúc

MỤC TIÊU:

 • Truyền đạt môn học Reiki đến với cộng đồng
 • Kết hợp dưỡng sinh Reiki để nâng cao sức khỏe cho cộng đồng
 • Truyền đạt năng lượng địa sinh học và các giải pháp xử lý
 • Lan tỏa Reiki trên khắp nước và kết nối với thế giới

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG:

 • Tổ chức lớp học Reiki Địa sinh học: Cơ bản, Nâng cao, và Reiki Trị liệu

Bế giảng lớp Reiki 2 HCM Tháng 6.2024

 • Tập hợp thành viên có tiềm năng ứng dụng Reiki hiệu quả để chia sẻ cho cộng đồng
 • Chữa bệnh bằng thực hành Reiki kết hợp y học
 • Xử lý các môi trường có trường khí thấp
 • Tạo mối quan hệ với các tổ chức Reiki quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm