Blog

HÌNH ẢNH LỚP HỌC REIKI ĐỊA SINH HỌC CĂN BẢN THÁNG 7

Lớp Reiki Địa Sinh Học Reiki căn bản MTSGCB1907A do Thầy Minh Trí giảng trực tiếp, và 2 trợ giảng – Tiến sĩ Lý Minh Chiêu và Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh khai giảng đầu tháng 7 vừa qua đã kết thúc.

Lớp học có sỉ số đông nhất từ trước đến nay, 36 học viên đã học và thực hành chăm chỉ. Mong các anh chị áp dụng Reiki để giúp bản thân mình được nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Căn Bản HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *