Blog

BẾ GIẢNG LỚP REIKI CĂN BẢN MTSGCB0419A

Lớp học có thật nhiều năng lượng. Dù bận rộn, nhưng các anh chị đã sắp xếp thời gian tham gia khoá học Reiki căn bản học ngày thường tại HCM cho Thầy Minh Trí trực tiếp giảng dạy.

 

Kiến thức nền tảng về Reiki và Địa sinh học được Thầy Minh Trí truyền dạy trong 3 ngày qua, giúp anh chị đã biết cách vận dụng Reiki vào cuộc sống, công việc.

 

Chúc cả lớp gắn kết và cùng động viên vận dụng nhiều điều kì diệu Reiki vào cuộc sống.

 

Một số hình ảnh kết thúc khoá học

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *