Blog

KHAI GIẢNG REIKI 2 REIKI TRỊ LIỆU

Sáng thứ 7 tưng bừng năng lượng với lớp Reiki 2 – Reiki chuyên trị liệu!
Lớp học Reiki trị liệu sẽ củng cố kiến thức trị liệu đã học ở Reiki 1 và giới thiệu thêm nhiều phương pháp và quá trình trị liệu cá nhân và trị liệu nhóm. Nhằm nâng cao hiệu quả trị liệu Reiki

Reiki 2 – Reiki trị liệu

 

Reiki 2 – Reiki trị liệu

 

Reiki 2 – Reiki trị liệu

 

Reiki 2 – Reiki trị liệu

Chúc cả lớp học tốt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *