Blog

MỘT SỐ CẢM NHẬN CỦA ANH CHỊ HỌC VIÊN SAU KHI HỌC REIKI NÂNG CAO

Học xong lớp Reiki Nâng Cao đã mang lại nhiều kiến thức hữu ích và giá chị cho các anh chị học viên. Dưới đây là một số cảm nhận của các anh chị học viên

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *