Blog

BẾ GIẢNG LỚP REIKI NÂNG CAO MTSGNC0320A

Hôm nay đã kết thúc lớp Reiki Nâng cao. Với các kiến thức đã được học, mong các học viên cố gắng vận dụng cho bản thân và gia đình.

Cùng lan toả Reiki Địa sinh học nha cả nhà!

Một số hình ảnh buổi bế giảng lớp Reiki địa sinh học nâng cao tại HCM trong tháng 3 – MTSGNC0320A

Bế giảng lớp Reiki nâng cao MTSGNC0320A

Bế giảng lớp Reiki nâng cao MTSGNC0320A

Bế giảng lớp Reiki nâng cao MTSGNC0320A

Bế giảng lớp Reiki nâng cao MTSGNC0320A

Bế giảng lớp Reiki nâng cao MTSGNC0320A

Bế giảng lớp Reiki nâng cao MTSGNC0320A

Bế giảng lớp Reiki nâng cao MTSGNC0320A

Bế giảng lớp Reiki nâng cao MTSGNC0320A

Bế giảng lớp Reiki nâng cao MTSGNC0320A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *