Blog

YÊU CẦU KHI DÙNG CON LẮC CẢM XẠ

Để con lắc đo chính xác, khách quan, cần lưu ý các tiêu chí sau:

Con lắc là người bạn thân

Con lắc là người bạn thân

  1. Khách quan với mọi kết quả thu được (tránh tự kỷ, áp đặt trong việc ra kết quả);
  2. Khi dùng quả lắc, hãy nói chuyện với nó như nói với một người bạn thân thiết;
  3. Bạn hãy suy nghĩ để chuẩn bị các câu hỏi của bạn một cách kỹ lưỡng, rõ ràng, và dễ hiểu;
  4. Nên khởi sự các thăm dò bằng “Tôi có thể, Tôi có khả năng, Tôi phải”;
  5. Nếu lắc trả lời là “Không” thì bạn nên dừng lại;
  6. Ðừng bao giờ thăm dò một người mà không hỏi trước sự chấp thuận của họ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *