Blog

3 MỤC TIÊU CỦA REIKI ĐỊA SINH HỌC

Có 3 mục tiêu của Reiki Địa Sinh Học

1.Tìm những ảnh hưởng độc hại không ngờ: gồm các nguồn từ tự nhiên, nhân tạo, ký ức âm tính.

Mục tiêu của Reiki địa sinh học

Mục tiêu của Reiki địa sinh học

Bức xạ độc hại trong tự nhiên bao gồm: mạng lưới Hartmann, mạng lưới Curry, mạch nước ngầm, hang khô hay ẩm, khoáng vật phóng xạ, đầm lầy ứ đọng.

Bức xạ độc hại nhân tạo bao gồm: điện từ trường. Thông thường điện từ trường có nhiều ở những nơi có dòng điện cao áp đi qua, lò vi sóng, điện thoại, thiết bị điện tử, cột phát sóng điện thoại, sân bay, …

Ký ức âm tính thường có nhiều tại: bãi tha ma, nghĩa trang, lò giết mổ, phòng họp, phòng tập gym, phòng Karaoke, massage, bệnh viện,…

2.Đưa ra những phương pháp thích đáng để hóa giải, và làm mất hẳn các tác nhân độc hại -> giúp nâng cao chất lượng sống.

3. Ứng dụng những qui tắc của Địa sinh học để cải thiện môi trường lành mạnh hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *