Blog

REIKI VIỆT NAM KẾT NỐI VỚI REIKI THẾ GIỚI

Bác Sĩ Nguyễn Thị Thanh – Giám Đốc CTCP Năng Lượng Vũ Trụ Địa Sinh Học Reiki đã tham dự Hội Thảo Reiki tại Pháp.

Qua việc giao lưu Reiki này, Reiki Việt Nam được cập nhật thêm tình hình và cách ứng dụng Reiki trên Thế Giới. Ngoài ra, tại Hội Thảo, đại diện Reiki Việt Nam, Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh cũng chia sẻ ứng dụng Reiki vào Địa sinh học – một ứng dụng mới mẻ của Reiki giúp cải tạo môi trường sống tuyệt vời tại Việt Nam.

Một số hình ảnh Reiki Việt Nam tại Pháp

Lớp học Reiki tại Pháp

Lớp học Reiki tại Pháp

Lớp học Reiki tại Pháp

Lớp học Reiki tại Pháp

Lớp học Reiki tại Pháp

Lớp học Reiki tại Pháp

Lớp học Reiki tại Pháp

Lớp học Reiki tại Pháp

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh chụp chung cùng Nita Mocanu .Master Reiki

 

Nita Mocanu .Master Reiki

Lớp học Reiki tại Pháp

Lớp học Reiki tại Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *