Blog

5 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA REIKI

Để có một cơ thể và tinh thần phù hợp Reiki, bạn cần nắm và vận dụng 5 nguyên lý Reiki bên dưới mỗi ngày

Nguyên lý của Reiki

Nguyên lý của Reiki

  1. Ngay hôm nay – Bạn không tức giận
  2. Ngay hôm nay – Bạn không lo nghĩ
  3. Hãy cảm ơn những điều may mắn
  4. Kiếm sống bằng lao động lương thiện
  5. Thương yêu và giúp đỡ mọi người.

Reiki chỉ dùng cho các việc tốt đẹp, giúp cuộc sống thêm công bằng, vui vẻ và hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *