Blog

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐI THỰC ĐỊA LỚP REIKI CĂN BẢN

Sáng chủ nhật mưa lất phất, nhưng các anh chị học viên vẫn hăng say đi thực tế để xác định mạng lưới Hartmann và Curry.

Buổi học thực tế khám phá được nhiều điều mới mẻ, trong cách thực hành và khảo sát đất đai, nhà cửa của mọi người.

Tuyệt vời hơn, sau khi thực hành, mọi người còn cùng nhau đến nhà 1 học viên để xử lý tận nơi luôn. Thật là một ngày chủ nhật ý nghĩa và giá trị.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *