Blog

HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN CHO BÀ CON ĐĂK WER

Cuộc sống cần lắm sự chia sẻ, còn nhiều đồng bào chúng ta tại vùng sâu, vùng xa gặp khó khăn. Một chút đóng góp nhỏ của Cộng Đồng Reiki Việt Nam Thầy Minh Trí mong các bé và người dân tại Đăk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đăk Nông thêm tin yêu vào cuộc sống.

 

Mong yêu thương lan toả. Cộng đồng Reiki lan toả năng lượng và lan toả yêu thương.

 

Một số hình ảnh của hoạt động

Chương trình từ thiện ở Đăk Wer

Chương trình từ thiện ở Đăk Wer

Chương trình từ thiện ở Đăk Wer

Chương trình từ thiện ở Đăk Wer

Chương trình từ thiện ở Đăk Wer

Chương trình từ thiện ở Đăk Wer

Chương trình từ thiện ở Đăk Wer

Chương trình từ thiện ở Đăk Wer

Chương trình từ thiện ở Đăk Wer

Chương trình từ thiện ở Đăk Wer

Chương trình từ thiện ở Đăk Wer

Chương trình từ thiện ở Đăk Wer

Chương trình từ thiện ở Đăk Wer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *