Blog

XÁC NHẬN KHOA HỌC HIỆU QUẢ REIKI TẠI BỆNH VIỆN MỸ

Ở Việt Nam dù Reiki còn khá mới mẻ, nhưng Reiki đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng, và vận dụng trong điều trị tại Bệnh viện. Dưới đây là một nghiên cứu xác nhận khoa học về mức độ hiệu quả khi trị liệu bằng Reiki tại bệnh viện Hartford và dự án Touchstone

Một nghiên cứu tại Bệnh viện Hartford ở Hartford, Connecticut chỉ ra rằng Reiki cải thiện giấc ngủ của bệnh nhân lên 86%, giảm đau tới 78%, giảm buồn nôn tới 80% và giảm 94% lo lắng khi mang thai.

Bệnh viện Hartfort ứng dụng Reiki trong điều trị bệnh

Bệnh viện Hartfort ứng dụng Reiki trong điều trị bệnh

 

Năm 2009, Trung tâm Nghiên cứu Reiki đã hoàn thành Dự án Touchstone, trong đó tóm tắt các nghiên cứu Reiki được công bố trên các tạp chí danh giá. 25 nghiên cứu được kiểm tra đã được đánh giá thêm để xác định hiệu quả của Reiki. Kết luận nêu rõ: “Nhìn chung, dựa trên tóm tắt của những nghiên cứu được đánh giá theo mức độ khoa học là” Rất tốt “hoặc” Xuất sắc “bởi ít nhất một nhà phê bình và không được đánh giá là yếu bởi bất kỳ nhà phê bình nào, 83% cho thấy có bằng chứng mạnh mẽ ủng hộ Reiki như một phương thức trị liệu. “

Nguồn kiểm tra kết quả tại link:

Hartford Hospital, Integrative Medicine, Outcomes, http://www.harthosp.org/integrativemed/outcomes/default.aspx#outcome6. Measurements cited were obtained during the initial pilot phase of the study, December 1999 – December 2000

The Center for Reiki Research, Touchstone Project, Conclusion, http://www.centerforreikiresearch.org/RRConclusion.aspx.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *