Blog

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUỖI REIKI CHỐNG DỊCH COVID 19

Chào cộng đồng RReiki

Thực hành chuỗi Reiki

Việt Nam Thầy Minh Trí, để cùng chung tay thực hiện chuỗi Reiki chống dịch Covid 19 lây lan trên toàn thế giới. Nay xin kêu gọi cộng đồng cùng dành thời gian để thực hiện chuỗi Reiki vào lúc 21:00 mỗi tối.

Quy trình như sau:

 


Bước 1: sau khi kích hoạt: Cho Ko Rei , vẽ biểu tượng 1 ra môi trường xung quanh và thông tin:


– Reiki tăng cường vận hành năng lượng
– Reiki Ngăn chặn Covid lây lan vào Việt Nam và thế giới
– Cho Ko Rei – Cho Ko Rei  – Cho Ko Rei  (3 lần)

Bước 2: sau 2 phút , vẽ biểu tượng Cho Ko Rei vào cơ thể mình và thông tin:

– Reiki Tăng cường vận hành năng lượng
– Reiki tăng sức mạnh hệ miễn dịch
– Reiki Chống covid lây lan cho tôi và gia đình
– Cám ơn Reiki và kết thúc chuỗi Reiki.

Mỗi chuỗi Reiki thời lượng khoảng 5 phút (3 hay nhiều lần như trên) là xong.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *