Blog

[HƯỚNG DẪN] TIẾP ĐẤT HAY NẠP NĂNG LƯỢNG KÍCH HOẠT CHAKRA

Tiếp đất hay nạp năng lượng kích hoạt Chakra để làm sạch Chakra và nạp năng lượng tuyệt vời cho cở thể

Tiếp đất trong Reiki tốt có nghĩa là bạn kết nối với đất, 2 chân bạn đặt trên đất. Bạn tập trung vào chính bạn và “bắt rễ” tốt (nối với Chakra 1). Bài tập này tốt khi bạn muốn thực hành để bám đất và nhận thêm năng lượng Đất.

Bất kỳ lúc nào bạn “sống” bằng cái đầu nhiều quá, như suy nghĩ quá nhiều, nhiều hơn là cuộc sống hiện tại, có nhiều ý tưởng, nhiều lo sợ, bạn đã thiếu sự kết nối chính bạn với “bà mẹ Đất”. Trong trường hợp này bạn nên làm bài tập này trước khi điều chỉnh Reiki để tăng sức mạnh của sự hiện diện bạn và sự bén rễ của bạn. Đây cũng là cách để bạn nạp năng lượng Reiki tuyệt vời cho cơ thể mình.

Cách tiếp đất dùng Reiki làm sạch và nạp năng lượng 7 Chakra

Cách tiếp đất dùng Reiki làm sạch và nạp năng lượng 7 Chakra

  1. Đứng thư giãn và thoải mái, chân dang ra ngang bằng vai. Nhắm mắt lại.
  2. Hít sâu vào bụng và, khi thở ra, bạn để cho vai lỏng và thư giãn. Lặp lại hai, ba lần và mỗi lần đều thả lỏng thân mình khi thở.
  3. Bây giờ tập trung vào chân. Hình dung bạn đang lấy năng lượng từ đất. Khi bạn hít vào, bạn cho năng lượng đất chảy vào chân trái. Bạn cũng có thể hình dung kéo năng lượng từ trung tâm trái đất lên, chảy vào chân trái xuyên qua giữa lòng bàn chân lên đến Chakra 1.
  4. Khi thở ra bạn hình dung năng lượng đất chảy xuống chân phải và xuyên qua chân phải bạn, nó trở về đất. Hình dung năng lượng chảy trở lại trung tâm trái đất. Sau năm hay mười phút, chấm dứt bài tập nơi đây hay tiếp tục.
  5. Nếu bạn tiếp tục, bạn để cho năng lượng đất chảy vào bạn xuyên qua bàn chân và chân trái trong khi bạn hít vào. Sau đó bạn để cho nó chảy xuyên qua xương cùng (Chakra 2) và trở xuống chân và bàn chân phải chảy vào đất khi bạn thở ra. Tuần tự điều chỉnh tất cả bảy Chakra từ Chakra 1 đến Chakra 7. Hãy để cho năng lượng đất chảy vào mỗi Chakra độ 2 phút.

Sau khi bạn thực hành bài tập tiếp đất, các Chakra của bạn sẽ được làm sạch và tăng năng lượng. Vì vậy, việc áp dụng Reiki để điều chỉnh khác sẽ hiệu quả và tiếp kiệm thời gian hơn.

 

Mỗi ngày bạn nên thực hành tiếp đất ít nhất 1 lần nhé! Chúc các bạn khoẻ, năng lượng và hạnh phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *