Blog

Hướng Dẫn Tiếp Đất Reiki Làm Sạch 7 Luân Xa Với 5 Hơi Thở 

Phương pháp Tiếp đất trong Reiki là một phương pháp chữa lành tuyệt vời. Bằng cách sử dụng nguồn năng lượng từ Mẹ Đất giúp chúng ta nhanh chóng và đơn giản làm sạch Chakra / Luân xa trong cơ thể.

Cùng thực hành tiếp đất mỗi sáng với 5 hơi thở cho mỗi Chakra sạch và năng lượng nhé cả nhà!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *