Blog

DÙNG REIKI GIÚP GIẢM BỆNH TẬT TỨC KHẮC

Chị  Nguyễn Thị Ngọc Minh – Quận 3 TPHCM sau khi học Reiki, đã áp dụng điều trị cho cả nhà mình. Và thật bất ngờ là hiệu quả trong điều chỉnh của chị Minh hầu như là hiệu qua.

 

Vốn chị Minh đang đeo đuổi ngành y dược, nên Reiki trong tương lai sẽ được chị Minh vận dụng hỗ trợ điều trị bệnh cho bệnh nhân. Giá trị và sự hữu ích của Reiki sẽ thêm lan toả.

 

Dùng Reiki điều trị bệnh cho mẹ, chị và bạn bè

Dùng Reiki điều trị bệnh cho mẹ, chị và bạn bè

 

“Các bệnh nhân của tôi là Mẹ, Chị, Em, Bác, Cô và bạn bè tôi. Sau đó có vài người hầu như là hết tất cả, kêu tôi làm cho họ 1 lần nữa. Bệnh tật không dễ gì giảm ngay lần đầu tiên nên có người nói đã khoẻ hơn tình trạng trước khiến tôi thấy phấn khởi và vui nhiều lắm!!!

 

Điều làm tôi tâm đắc là nó là môn học tự nhiên dễ làm và cần làm rất nhiều lần, cho nhiều đối tượng khác nhau.

 

Hữu ích là nó giúp tôi được giao tế với mọi người và nhất là ngành y dược mà tôi đang đeo đuổi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *