Blog

Làm 3 Bài Tập Này Để Cảm Nhận Năng Lượng Bàn Tay Và Cơ Thể

Bạn có đang tự thắc mắc về năng lượng? Năng lượng bên trong cơ thể con người có thật không? Làm thế nào để cảm nhận năng lượng và cách đo năng năng lượng con người.

Cùng theo dõi video chia sẻ này để tự mình trải nghiệm trường năng lượng của cơ thể chúng ta qua những bài tập cảm nhận năng lượng bằng bàn tay vô cùng đơn giản.

Xem video dưới nhé cả nhà!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *