Blog

Bế Giảng Lớp Học Reiki 1 Online Đặc Biệt Cho Học Viên Hà Nội

*** Một lớp học đặc biệt cho nhóm Chị Hạnh Prana ở Hà Nội rất nhiều năng lượng. Chúc các bạn phát triển tinh tấn và ứng dụng Reiki để giúp bản thân và người thương mình nhé!

Lớp học Reiki Hà Nội

Lớp học Reiki Hà Nội

Lớp học Reiki Hà Nội

Lớp học Reiki Hà Nội

I love you. 💚

Đầu tháng 5 có lớp Reiki nhé cả nhà! Hẹn cả nhà tháng 5 sau lễ nè!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *