Blog

LỚP HỌC REIKI CĂN BẢN 0419B Ở SÀI GÒN BẾ GIẢNG

Chúc mừng các bạn học viên đã nổ lực tập trung học và luyện tập Reiki – Địa sinh học. Mong các bạn tiếp tục ứng dụng Reiki nhiều vào cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *