Blog

Bế Giảng Lớp Reiki 2 Tại HCM Khóa Tháng 6.2024

*** Chúc mừng lớp học Reiki 2 bế giảng – rất nhiều niềm vui và kỉ niệm! Chúc các bạn phát triển tinh tấn, sống giá trị và tỏa hương thơm ngát cho đời nhé!
PS: Mừng sinh nhật Ông – Thầy Minh Trí – chúc Ông trường thọ và giúp cộng đồng Reiki ngày lớn và chất lượng
Chúc mừng ngày của Cha – chúc Ông và tất cả người Cha trên Thế Giới thật nhiều hạnh phúc

Bế giảng lớp Reiki 2 HCM Tháng 6.2024

Bế giảng lớp Reiki 2 HCM Tháng 6.2024

Bế giảng lớp Reiki 2 HCM Tháng 6.2024

Bế giảng lớp Reiki 2 HCM Tháng 6.2024

Bế giảng lớp Reiki 2 HCM Tháng 6.2024

Bế giảng lớp Reiki 2 HCM Tháng 6.2024

Bế giảng lớp Reiki 2 HCM Tháng 6.2024

Bế giảng lớp Reiki 2 HCM Tháng 6.2024

Bế giảng lớp Reiki 2 HCM Tháng 6.2024

Bế giảng lớp Reiki 2 HCM Tháng 6.2024

Bế giảng lớp Reiki 2 HCM Tháng 6.2024

Bế giảng lớp Reiki 2 HCM Tháng 6.2024

Bế giảng lớp Reiki 2 HCM Tháng 6.2024

Bế giảng lớp Reiki 2 HCM Tháng 6.2024

Bế giảng lớp Reiki 2 HCM Tháng 6.2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *