Blog

LUẬT TOÀN NĂNG THUẬN THIÊN

Thực hành năng lượng Reiki trên tinh thần trong sáng, vì lợi ích chung, không ích kỉ hay vị kỉ. Hãy áp dụng với luật toàn năng thuận thiên bên dưới:

 

  • Làm cảm nhận năng lượng vì lợi ích của người khác;
  • Không bao giờ dùng sự tinh thông của mình vào việc xấu hay để làm giàu;
  • Bạn không bao giờ được phép chẩn đoán y khoa hay kê toa;
  • Tế nhị, kín đáo chia sẻ sự hiểu biết của mình với những ai muốn tìm hiểu.
  • Với những ai thách thức hay không tin tưởng, bạn nên tỏ ra không biết gì;
  • Luôn luôn giữ tâm hồn cởi mở, trong sáng, khiêm tốn, và có tinh thần cầu thị;
  • Cố gắng giữ sự nghiên cứu cảm nhận năng lượng của bạn càng đơn giản càng tốt;
  • Hãy thực hành và yêu thích nó.

Hãy dùng năng lượng kiến thức học của Reiki để giúp bản thân và những người xung quanh tốt đẹp hơn. Mong tình yêu Reiki lan toả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *