Blog

Bế Giảng Lớp Reiki Địa Sinh Học Nâng Cao HCM MTSGNC0520A

Sau 3 ngày học miệt mài hôm nay các anh chị học viên lớp Reiki địa sinh học Nâng cao tại HCM – MTSGNC0520A đã được trao bằng tốt nghiệp trong buổi bế giảng.

 

Mong các anh chị vận dụng được nhiều kiến thức Reiki cho bản thân và giúp đỡ cộng đồng.

 

Một số hình ảnh bế giảng lớp học

 

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học Nâng cao MTSGNC0520A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học Nâng cao MTSGNC0520A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học Nâng cao MTSGNC0520A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học Nâng cao MTSGNC0520A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học Nâng cao MTSGNC0520A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học Nâng cao MTSGNC0520A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học Nâng cao MTSGNC0520A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học Nâng cao MTSGNC0520A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học Nâng cao MTSGNC0520A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học Nâng cao MTSGNC0520A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học Nâng cao MTSGNC0520A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học Nâng cao MTSGNC0520A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học Nâng cao MTSGNC0520A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học Nâng cao MTSGNC0520A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *