Blog

Thay Đổi Sắc Diện, Vợ Chồng Hoà Hợp Sau Khi Được Chữa Lành Luân Xa Bằng Reiki

Một chia sẻ cảm nhận của học viên lớp Luân xa và cách chữa lành bằng Reiki level 2 Khoá 12. Chỉ sau 7 buổi học, anh Phạm Đoàn Chung đã có những cải thiện vượt trội. Không những sự cải thiện đối với chính anh mà còn với những người thân yêu xung quanh anh.

Anh Chung đã có sự thay đổi ngoạn mục sắc diện sau khi học. Mặt sáng và năng lượng hơn, đến nổi mới học buổi thứ 3 mà Cô giáo đã không nhận ra học viên mình và muốn mời anh ra khỏi lớp.

Ngoài những thay đổi tích cực cho bản thân, thì những người thân xung quanh bên cạnh anh Chung cũng có nhiều thay đổi tích cực. Vợ chồng thấu hiểu và hoà hợp hơn. Con cái ngoan ngoãn và cũng có những niềm tin mới. Ba mẹ của anh cũng thay đổi chuyển hướng từ việc cứng nhắc chỉ thích dùng các thuốc tây giờ bắt đầu tìm hiểu việc chữa lành thuận tự nhiên. Biết ơn anh đã học chăm chỉ, thực hành hiệu quả để có sự phát triển cho chính mình.

Cùng nghe anh Chung chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *