Blog

BẾ GIẢNG LỚP REIKI ĐỊA SINH HỌC CĂN BẢN HCM MTSGCB1119A

Hôm nay công ty Reiki vô cùng vui vì có thêm 29 học viên đã hoàn thành tốt chương trình học Reiki Địa sinh học căn bản tại HCM

Bế giảng lớp Reiki Địa sinh học căn bản MTSGCB1119A

 

Chúc mừng các anh chị. Mong mọi người vận dụng nhiều hơn cho bản thân và lan toả Reiki nhiều hơn để mọi người cùng hạnh phúc, sức khoẻ và thành công.

 

Bế giảng lớp Reiki Địa sinh học căn bản MTSGCB1119A

 

ACE cần học Reiki xem lịch học tại link: https://reikivietnam.vn

Bế giảng lớp Reiki Địa sinh học căn bản MTSGCB1119A

Bế giảng lớp Reiki Địa sinh học căn bản MTSGCB1119A

Bế giảng lớp Reiki Địa sinh học căn bản MTSGCB1119A

Bế giảng lớp Reiki Địa sinh học căn bản MTSGCB1119A

Bế giảng lớp Reiki Địa sinh học căn bản MTSGCB1119A

Bế giảng lớp Reiki Địa sinh học căn bản MTSGCB1119A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *