Blog

THỰC ĐỊA KHẢO SÁT MẠNG LƯỚI HARTMANN, CURRY

Một trong những kiến thức quan trọng của Lớp Reiki địa sinh học là vẽ mạng lưới Hartmann và mạng lưới Curry. Hai mạng lưới này mang năng lượng xấu, làm cho môi trường sống bị xuống thấp.

Học lớp học Reiki địa sinh học căn bản, ngoài việc hướng dẫn cách khảo sát và vẽ mạng lưới Hartmann và Curry thì bạn còn được hướng dẫn thực địa mạng lưới Hartmann và Curry. Với kiến thức học được, mỗi học viên có thể tự khảo sát và vẽ mạng lưới Hartmann và Curry cho nhà mình. Từ đó có giải pháp để nâng cao năng lượng các gút Hartmann và Curry.

Một số hình ảnh buổi học thực địa mạng lưới Hartmann và Curry.

Thực địa vẽ mạng lưới Hartmann và Curry

Thực địa vẽ mạng lưới Hartmann và Curry

Thực địa vẽ mạng lưới Hartmann và Curry

Thực địa vẽ mạng lưới Hartmann và Curry

Thực địa vẽ mạng lưới Hartmann và Curry

Thực địa vẽ mạng lưới Hartmann và Curry

Thực địa vẽ mạng lưới Hartmann và Curry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *