Blog

Khảo Sát Trung Thực Của Đối Tác Bằng Reiki

Chị Vân làm chủ doanh nghiệp chuyên kinh doanh may mặc. Chị muốn mở rộng công việc kinh doanh thêm việc kinh doanh bất động sản với 1 đối tác. Khi học lớp Reiki chị đã được biết cách khảo sát hợp tác kinh doanh, chị đã vận dụng và chia sẻ:

” Reiki ngoài việc giúp tăng cường sức khoẻ, hỗ trợ điều trị bệnh và sức khoẻ. Điều đặc biệt khi học Reiki của Thầy Minh Trí là Vân biết cách khảo sát hợp tác với đối tác kinh doanh. Vân định hùn hạp với 1 người bạn để mua bất động sản.

Hôm đi học Reiki Nâng Cao, Vân vừa làm bài tập, vừa khảo sát thử xem mình với người đó có thể hợp tác tốt đẹp không. Kết quả là sự trung thực của người hợp tác quá thấp, và Thầy Trí khuyên mình ngưng hợp tác. Mình cũng buồn lắm, vì ngưng hợp tác nghĩa là mình phải bỏ mất 250 triệu. Nhưng Vân tin Reiki và Thầy Minh Trí. Nên quyết định bỏ hợp tác và chấp nhận mất tiền.

Reiki khảo sát trung thực hợp tác kinh doanh

Thật cũng may, Nay Vân nghe tin người mà Vân hùng hạp chung dự án đó thật ra lừa đảo, dự án đó là dự án ma. Ôi… mừng quá. Nếu không có khảo sát Reiki thì chắc Vân đã làm ăn chung và chắc bị mất vài tỷ rồi.

Rất biết ơn Thầy Minh Trí đã giúp Vân.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *