Blog

KHAI GIẢNG LỚP REIKI CĂN BẢN MTSGCB1219B HCM

Sáng nay khai giảng lớp Reiki căn bản tại Hồ Chí Minh. Đây cũng là lớp học Reiki cuối cùng của năm 2019. Lớp học vẫn năng lượng và tập trung với 27 học viên.

Trân trọng các anh chị đã dành thời gian nghỉ ngơi để đến lớp học Reiki.

Một số hình ảnh lớp học Reiki địa sinh học Căn bản HCM MTSGCB1219B

 

Lớp học Reiki Địa sinh học căn bản HCM MTSGCB1219B

 

Lớp học Reiki Địa sinh học căn bản HCM MTSGCB1219B

 

Lớp học Reiki Địa sinh học căn bản HCM MTSGCB1219B

 

Lớp học Reiki Địa sinh học căn bản HCM MTSGCB1219B

 

Lớp học Reiki Địa sinh học căn bản HCM MTSGCB1219B

 

Lớp học Reiki Địa sinh học căn bản HCM MTSGCB1219B

 

Lớp học Reiki Địa sinh học căn bản HCM MTSGCB1219B

 

Lớp học Reiki Địa sinh học căn bản HCM MTSGCB1219B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *