Blog

THỰC HÀNH REIKI ĐỊA SINH HỌC LỚP CĂN BẢN THÁNG 10 HCM

Lớp học Reiki Địa Sinh Học đi thực địa khảo sát mạng lưới Hartmann và mạng lưới Curry tại Bình Dương. Lớp học đã bế giảng với nhiều kiến thức thú vị về cách vận dụng Reiki giúp nhiều thứ trong cuộc sống, công việc

 

Chúc các bạn học viên sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. Lan toả Reiki để giúp ích cho nhiều người.

 

Một số hình ảnh thực địa khảo sát Reiki địa sinh học

 

 

Học viên đang khảo sát mạng lưới Hartmaan, Curry

Lớp học Reiki địa sinh học căn bản MTSGCB1019A

Lớp học Reiki địa sinh học căn bản MTSGCB1019A

Lớp học Reiki địa sinh học căn bản MTSGCB1019A

Lớp học Reiki địa sinh học căn bản MTSGCB1019A

Thầy Minh Trí hướng dẫn cách khảo sát mạng lưới Hartmaan, Curry

Thầy Minh Trí hướng dẫn cách khảo sát mạng lưới Hartmaan, Curry

Lớp học Reiki địa sinh học căn bản MTSGCB1019A

Lớp học Reiki địa sinh học căn bản MTSGCB1019A

Hình ảnh bế giảng lớp Reiki địa sinh học Căn bản MTSGCB1019A

 

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học MTSGCB1019A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học MTSGCB1019A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học MTSGCB1019A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học MTSGCB1019A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học MTSGCB1019A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học MTSGCB1019A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học MTSGCB1019A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học MTSGCB1019A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học MTSGCB1019A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học MTSGCB1019A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học MTSGCB1019A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học MTSGCB1019A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học MTSGCB1019A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học MTSGCB1019A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học MTSGCB1019A

Bế giảng lớp Reiki địa sinh học MTSGCB1019A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *