Blog

Năng Lượng Reiki Mạnh Mẽ Khi Chữa Lành Luân Xa

Một chia sẻ của học viên Nhung Cao sau khi học chữa lành Luân xa. Cùng nghe chia sẻ truyền động lực của bạn Nhung nhé cả nhà! Dù mỗi người học sẽ có hành trình riêng, nhưng mình xem để có thêm động lực phát triển nè! Dù khó cảm nhận trải nghiệm tâm linh mạnh mẽ như bạn Nhung, nhưng chúng ta sẽ lợi lạc về sức khỏe, năng lượng, tinh thần.

Đầu tháng 7 lại có lớp Luân xa level 1 miễn phí. Nhà mình tham gia tìm hiểu nhé!Tham gia NGAY vào Group Zalo: Phòng Luân xa 1 Khóa 38: https://zalo.me/g/pcfcdl283

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *