Blog

REIKI VỚI CÁC KHOA HỌC TRỊ LIỆU KHÁC

Kỹ thuật Reiki có thể được phối hợp thành công với các khoa trị liệu khác. Nó kích hoạt năng lượng điều chỉnh tự nhiên trong chúng ta, trong người khác và an toàn. Nhiều thầy chữa bệnh bổ sung và phát triển công việc của họ bằng năng lượng Reiki. Reiki có thể được phối hợp tuyệt diệu với massage, shiatsu, châm cứu, ấn chẩn, xoa bóp, nắn khớp, vi lượng đồng căn, liệu pháp hô hấp, thôi miên, liệu pháp hương vị, liệu pháp phản xạ,… Và nhều kỹ thuật liệu pháp bổ sung khác.

Trong khi chúng ta luôn luôn dùng tay thao tác vào người như trong mát xa, châm cứu hay xoa bóp, nắn khớp, Riki tự động chảy vào người nhận mỗi khi điều chỉnh. Một số thầy thuốc mát xa, hương liệu pháp phúc trình công việc của họ chuyển biến một cách tich cực và tăng cao khi dùng Reiki cấp I.

 

Reiki với các môn khoa học trị liệu khác

Reiki với các môn khoa học trị liệu khác

 

Họ tìm thấy thích thú hơn trong việc điều trị và tự thân các thầy thuốc tiếp xúc hoàn hảo hơn về mặt tri giác. Họ cảm nhận chính xác điều gì tốt nhất cho người nhận đúng lúc và không kéo dài làm cạn kiệt chúng quá nhanh chóng. Họ có thể lưu tay lại lâu hơn trên các phần của cơ thể.

Loại sờ mó này thường được người nhận cảm thấy mãnh liệt hơn mà sự trải nghiệm riêng của họ cũng vươn tới các khu vực cảm xúc, và tinh thần. Thầy Mát xa được Reiki bảo vê tốt hơn, tránh hấp thu dao động âm tính có thể có từ người bệnh. Nhiều thầy thuốc cảm thấy liệu pháp của họ trở nên hoàng hảo hơn và liên quan nhiều hơn trên phương diện thể chất một khi họ bổ sung liệu pháp của họ với Reiki.

Nhiều liệu pháp khác cũng có thể được dùng chung với Reiki. Nếu bạn làm việc với các thầy, dù họ là thầy chữa thao hương liệu pháp, tâm lý trị liệu, việc sử dụng năng lượng Reiki luôn luôn tạo ra một khung thao tác hài hoà mà trong đó các quá trình điều chỉnh và tiến triển thường thực hiện với ít sự gắng sức mà hiệu quả nhiều hơn.

 

Bạn hãy sẵn sáng trải nghiệm và ứng dụng năng lượng Reiki trong lĩnh vực đặc biệt của mình. Có thể bạn sẽ khám phá ra dạng thức điều chỉnh riêng biệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *