Blog

KHAI GIẢNG LỚP REIKI ĐỊA SINH HỌC CĂN BẢN HCM MTSGCB0520B

KHAI GIẢNG LỚP REIKI ĐỊA SINH HỌC CĂN BẢN HCM MTSGCAB0520B

Sáng nay tiếp tục khai giảng lớp Reiki địa sinh học căn bản tại HCM. Một cuối tuần năng lượng nhé cả nhà! Nhà mình học xong rồi nhớ thu năng lượng và giúp đỡ mọi người nhé!

Reiki giúp tăng cường sức khoẻ và giúp đỡ người nhà và mọi người xung quanh.

Ứng dụng Reiki trong địa sinh học giúp cải tạo nâng cao môi trường sống.

 

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản MTSGCB0520B

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản MTSGCB0520B

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản MTSGCB0520B

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản MTSGCB0520B

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản MTSGCB0520B

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản MTSGCB0520B

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản MTSGCB0520B

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản MTSGCB0520B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *