Blog

Tưng Bừng Khai Giảng Lớp Reiki Nâng Cao Tại HCM

Sáng nay tưng bừng khai giảng lại các lớp Reiki. Rất mong muốn Reiki lan toả, và cùng nhau tạo ra chuỗi Reiki để giúp mọi người tăng.

Nay mọi người đang náo nức để có thêm kiến thức mới để vận dụng Reiki hiệu quả hơn.

Lớp Reiki Nâng Cao MTSGNC0520A

Lớp Reiki Nâng Cao MTSGNC0520A

Lớp Reiki Nâng Cao MTSGNC0520A

Lớp Reiki Nâng Cao MTSGNC0520A

Lớp Reiki Nâng Cao MTSGNC0520A

Lớp Reiki Nâng Cao MTSGNC0520A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *