Blog

BA YẾU TỐ CẦN VÀ ĐỦ ĐỂ THỰC HÀNH REIKI

Để thực hànReikiki đạt được hiệu quả điều chỉnh cao và chính xác, cần thực hiện đủ 3 yếu tố: Biểu tượng, thông tin và thao tác

1.Yếu tố 1 – Biểu tượng

Có nhiều biểu tượng năng lượng dùng trong Reiki. Trong đó có 3 biểu tượng mà chúng ta thực hành và áp dụng thường xuyên

Biểu tượng 1 : Cho Ku Rei là biểu tượng sức mạnh kết nối với vũ trụ

Biểu tượng 2: Sei He Ki là biểu tượng xúc cảm

Biểu tượng 3: Hon Sha Ze Sho Nen là biểu tượng tâm trí và tầm xa

Biểu tượng Reiki

2. Yếu tố 2 – Thông tin

Là thông điệp đưa vào năng lượng được gởi đi để thực hiện một tâm niệm, một ước nguyện,… Ví dụ như thông điệp Reiki tràn vào cơ thể, thấm vào từng tế bào, khai thông kinh mạch, đẩy lùi đau bệnh, phục hồi và tăng cường sức khoẻ.

Ý tưởng, lời nói có một sức mạnh tác động vào đối tượng và đem lại hiệu quả nhiều hay ít tùy thuộc năng lực của người đưa thông tin.

3. Yếu tố 3 – Thao tác

Sau khi vẽ biểu tượng 1 trên trán, trên 2 bàn tay thì chập chập 2 bàn tay để bắt đầu thao tác.

Cách thao tác : Bàn tay úp xuống, ngón tay khép lại gần như bơi, đặt tay nhẹ vào nơi có bệnh không ấn mạnh, và vừa thông tin. Như vậy ta kết hợp cùng lúc vẽ Biểu tượng, vừa thao tác vừa thông tin, hiệu quả sẽ tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *