Blog

Chương Trình Chữa Lành Cộng Đồng – Năng Lượng

*** Chương Trình Chữa Lành Cộng Đồng***
NĂNG LƯỢNG – 8 BÀI TẬP CHỮA LÀNH BẰNG BÀN TAY
Tất cả mọi thứ đều là năng lượng. Chúng ta là năng lượng. Hãy khám phá sức mạnh chữa lành bằng năng lượng vào chương trình chữa lành cộng đồng mới thứ 5 ngày 10.11.2022 nhé cả nhà! Chương trình được chia sẻ bởi chị Tài Nương.
Buổi học chia sẻ 8 bài tập chữa lành đơn giản thông qua năng lượng bàn tay. Các bài này ứng dụng gần gũi vào trong cuộc sống hằng ngày. Nhà mình sắp xếp tham gia nhé! Cùng lan toả để mọi người tham gia.

Chương trình chữa lành cộng đồng Năng lượng từ bàn tay

 

Link tham gia Group lớp học bên dưới: https://zalo.me/g/psbltz969

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *