Blog

BẾ GIẢNG LỚP REIKI CĂN BẢN HCM MTSGCB0219

Lớp học sau Tết, đông vui. Đội hình chụp với áo vàng rực rỡ màu nắng. Sau khoá căn bản năng lượng trực giác của các bạn đã đạt trên 200,000 Bovis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *