Blog

KHAI GIẢNG LỚP REIKI NÂNG CAO TPHCM THÁNG 10

Sáng nay lớp Reiki Địa Sinh Học nâng cao đã khai giảng. Sau khi được học các kiến thức nền tảng căn bản, thì tại lớp Reiki Địa Sinh Học nâng cao sẽ giúp các học viên có thể thêm nhiều kiến thức giá trị tuyệt vời trong ứng dụng Reiki.

Lớp học Reiki Địa sinh học nâng cao giúp khảo sát được nghề nghiệp bao gồm nghề nghiệp hiện tại và nghề nghiệp tương lai từ đó giúp hướng nghiệp cho con em hiệu quả. Lớp học Reiki địa sinh học nâng cao còn giúp khảo sát kinh doanh, hợp tác làm ăn, khảo sát hôn sự, ứng dụng cảm xạ trong y học, khảo sát nhà đất nhanh và xử lý nhanh.

Lớp học thật năng lượng và hào hứng.

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Nâng Cao tháng 10.2019

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Nâng Cao tháng 10.2019

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Nâng Cao tháng 10.2019

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Nâng Cao tháng 10.2019

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Nâng Cao tháng 10.2019

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Nâng Cao tháng 10.2019

Lớp học Reiki Địa Sinh Học Nâng Cao tháng 10.2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *