Blog

MẠNG LƯỚI HARTMANN – CÁCH XÁC ĐỊNH VÀ KHẢO SÁT

Mạng lưới Hartmann là mạng lưới có năng lượng xấu, nó bắt đầu từ dưới đất đi lên. Việc xác định mạng lưới Hartmann giúp chúng ta xác định được gút Hartmann có năng lượng thấp, từ đó khắc phục, nâng cao năng lượng môi trường sống

Mạng lưới Hartmann

 • Các lực đạo nằm thẳng góc với nhau tạo thành một tấm lưới, phủ đầy trên mặt đất mà mỗi ô lưới (hình chữ nhật) có kích thước  chừng 2.0m theo chiều Bắc-Nam và  2,5 m theo chiều Ðông-Tây chạy qua.  Bề dày của các lực đạo (force line)  này gọi là Hartmann và nó là 21cm.
 • Mạng lưới Hartmann (MLH) dựng đứng thẳng góc 90o với bề mặt của trái đất tạo thành những bức tường vô hình cao và vượt qua tất cả các chướng ngại trên mặt đất, thế đất, công thự, lên đến các tầng cao của các tháp toàn nhà.

Khảo sát mạng lưới Hartmann

Khảo sát mạng lưới Hartmann

 • Muốn xác định hướng Bắc từ tính thì ta phải dùng la bàn và con lắc để xác định. Độ chính xác phải 99% hoặc 100%.

 • Bản vẽ căn nhà thực tế và đưa về tỷ lệ 1/100. Đặt bản vẽ ngay ngắn trên tờ khảo sát.
 • Nhà hay đất phải có địa chỉ rõ ràng – Đo bovis chung căn nhà
 • Vẽ lực đạo Bắc Nam giả định trên bản vẽ bằng bút chì song song với đường Bắc từ tính.  Phía Bắc phải quay lên bên trên.
 • Dùng con lắc để tìm lực đạo Đông Tây chính thức  chạy qua.
 • Tìm lực đạo Bắc Nam chính thức dựa trên lực đạo  Đông Tây chính thức.
 • Độ chính xác của MLH phải đạt từ 96% trở lên.
 • Định danh các Gút từ phải qua trái và từ dưới lên như c, d, e, f, g, h,…  cho một lực đạo (không dùng a, b, vì hay bị trùng với số 4 hay 13)
 • Và đánh số 1, 2, 3, 4, theo chiều kim đồng hồ từ trái qua phải từ trên xuống dưới cho lực đạo kia.
 • Đo năng lượng của từng gút. Kiểm tra độ chính xác phải đạt từ 90% trở lên.
 • Gọi tên các gút: số trước và chữ sau.
 • Khi tìm ra các nút độc hại có năng lượng thấp nhất rồi, ta sẽ dùng các công cụ vật lý + Reiki để cải tạo nó, nhằm đưa năng lượng của căn nhà, hay mảnh đất đi lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *