Blog

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG NÓN CHO CÁC BÉ VÙNG CAO

Công ty Reiki đã tài trợ 500 nón cho bé nhỏ ở vùng cao nguyên để giúp các em có thể đội nắng đến trường học tìm cái chữ.

Một số hình ảnh chương trình

 

Tặng nón cho các bé vùng cao đi học

Tặng nón cho các bé vùng cao đi học

Tặng nón cho các bé vùng cao đi học

Tặng nón cho các bé vùng cao đi học

Tặng nón cho các bé vùng cao đi học

Tặng nón cho các bé vùng cao đi học

Tặng nón cho các bé vùng cao đi học

Tặng nón cho các bé vùng cao đi học

Tặng nón cho các bé vùng cao đi học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *