Blog

BẾ GIẢNG LỚP HỌC REIKI ĐỊA SINH HỌC Ở TPHCM THÁNG 09.2019

Cám ơn các bạn học viên đã nổ lực dành trọn 3 ngày cuối tuần để tập trung học Reiki Địa Sinh Học với Thầy Minh Trí. Lớp học tuy nhiều kiến thức mới, nhưng anh chị em vẫn nổ lực học để áp dụng liền cho cuộc sống của mình.

Lớp học Reiki địa sinh học tháng 9 vừa rồi với hơn 20 học viên, đã có nhiều chia sẻ, và trải nghiệm thú vị về môn học mới Reiki Địa sinh học.

Các bạn học viên không những biết cách điều chỉnh sức khoẻ thể chất, tinh thần của mình và người thân mà còn có kiến thức cải thiện được môi trường sống, làm việc.

Chúc Anh chị vận dụng và đạt nhiều thành công trong cuộc sống và gia đạo hạnh phúc.

Một số hình ảnh của lớp học Reiki địa sinh học ở TPHCM

 

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Thầy Minh Trí Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A – Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Lớp học Reiki địa sinh học TPHCM MTSGCB1909A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *