Blog

CON LẮC, CÁCH ĐO BẰNG CON LẮC TRONG REIKI

Con lắc

con lắc

Con lắc

  • Kích cỡ không quan trọng.
  • Dây chuyền dài độ 10 cm.
  • Làm bằng vật liệu gì cũng được.
  • Tiện lợi, dễ làm và dễ sử dụng
  • Dễ bỏ trong túi và trả lời nhanh.
  • Là dụng cụ tốt nhất để thực hiện trên bản vẽ hay biểu đồ.
  • Chọn lựa một quy ước thầm mà bạn sẽ sử dụng và nên nhớ rằng khi đã chọn thì khó thay đổi nó.

Cách cầm con lắc

Cách cầm con lắc

Cách cầm con lắc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *