Blog

KHAI GIẢNG LỚP HỌC REKI ĐỊA SINH HỌC CĂN BẢN HCM 0719B

Sáng thứ 7, ngày 20.7 đã khai giảng lớp Reiki Địa Sinh Học Căn bản cho học viên TPHCM. Các anh chị học viên tập trung học chăm chỉ cho một môn học mới, thú vị và hứa hẹn nhiều vi dịu trong quá trình học cũng như sau lớp học.

Lớp Reiki Địa sinh học căn bản TPHCM 1907B

Lớp Reiki Địa sinh học căn bản TPHCM 1907B

Lớp Reiki Địa sinh học căn bản TPHCM 1907B

Lớp Reiki Địa sinh học căn bản TPHCM 1907B

Lớp Reiki Địa sinh học căn bản TPHCM 1907B

Lớp Reiki Địa sinh học căn bản TPHCM 1907B

Lớp Reiki Địa sinh học căn bản TPHCM 1907B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *