Blog

Chương Trình Khám Bệnh Từ Thiện Cho Trẻ Mồ Côi Bến Tre

Chủ nhật vui vẻ! Cám ơn Thầy Minh Trí ReikiVietnam, Thầy Lê Quang Hạnh tài trợ máy xông, Hà Tấn Ninh , Dương Bá Hồng, sữa Popopi, em Thukieu Nguyen và bs Aunguyen dinh trung, Trịnh Phi Phi Uyên Thân , An Kim Thy Thy, Hồ Ngọc Cẩm Tú đã đồng hành!

Hy vọng kỳ sau sẽ có cân mới cho các con!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *