Blog

THỰC ĐỊA MẠNG LƯỚI HARTMANN, CURRY

Để hiểu rõ và vận dùng reiki địa sinh học phát hiện ra mạng lưới năng lượng xấu trong tự nhiên: mạng lưới Hartmann, Curry.

 

Sáng nay thứ bảy lớp học Reiki địa sinh học căn bản MTSGCB0520B đã thực hành xác định mạng lưới Hartmann, Curry. Lớp học được hướng dẫn bởi Thầy Trí, Thầy Chiêu.

 

Việc xác định các gút của mạng lưới Hartmann và Curry rất quan trọng. Nó khiến năng lượng ngôi nhà, môi trường sống giảm. Nếu nơi đó chúng ta ngồi lâu, hoặc để các vật dụng quan trọng như két sắt, … thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, thành công.

 

Một số hình ảnh của lớp thực địa mạng lưới Hartmann, Curry bên dưới:

 

Thực địa khảo sát mạng lưới Hartmann, Curry

 

Thực địa khảo sát mạng lưới Hartmann, Curry

 

Thực địa khảo sát mạng lưới Hartmann, Curry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *