Blog

NHẬN THỨC NĂNG LƯỢNG TINH TẾ REIKI NHƯ THẾ NÀO

1.Từ sự nhận thức không ý thức tới nhận thức có ý thức;

2.Đã từ lâu con người đã học sử dụng dụng cụ đơn giản để  khuếch đại sự nhạy cảm của bàn tay;

3.Hoặc khá hơn là khuếch đại các động tác không ý thức của cánh tay hay của bàn tay;

4.Mọi người đều biết quả lắc cổ điển về Cảm nhận năng lượng.

Thực tế, người ta có thể  không dùng đến dụng cụ;  những ai dùng dụng cụ  cảm nhận năng lượng dần  dần phát hiện ra rằng họ có  thể không dùng đến chúng

Nhận thức bằng đôi bàn tay 

Cảm nhận năng lượng tinh tế bằng tay

Cảm nhận năng lượng tinh tế bằng tay

Giai đoạn tiếp theo là giai  đoạn nhận thức màu tinh tế  bằng đôi bàn tay.  Chẳng hạn, nhiều người có thể  cảm nhận màu của một mẫu  giấy nằm trong bì thư.

Nhận thức nhờ giác quan

Ngoài ra, thường những ai lệ thuộc và dụng cụ, thì không có một nhận thức nào đối với năng lượng tắc nghẽn hay độc hại, dù chúng lan tỏa thật nhiều. Ta chỉ có thể nhận thức với  một dụng cụ khi ta đã được lập trình về cái gì đó;

Hay ta đã tự lập trình để nhận thức không dụng cụ, bằng  cách thường xuyên luyện tập, độ nhạy cảm của ta ngày càng  tăng, và liên tục mở ra cho ta nhiều trải nghiệm mới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *