Blog

Cách Xử Lý Năng Lượng Độc Hại Hiệu Quả

Sau khi tiến hành khảo sát, đo chỉ số bovis biết được nhà ở dưới trung bình, tức là có vấn đề thì dùng phương tiện gì để xử lý năng lượng độc hại một cách có hiệu quả?

Có nhiều phương cách để xử lý năng lượng độc hại:

1. Phương tiện tự nhiên:

Đá thạch anh, đá quý giúp tăng năng lượng

Đá thạch anh, đá quý giúp tăng năng lượng

Các loại đá quý, nhất là các loại Thạch anh,

Các loaị thực vật cây kiểng: loại BỎ các loại cây có phát sóng âm tính, như cây Phát tài, cây Lưỡi Cọp, … và thay vào là các loại thực vật phát song dương tính như Cây xương rồng, như Bát tiên chẳng hạn, v.v…

2. Phương tiện năng lượng:

Dùng năng lượng sức sống vũ trụ, tên nói gọn là REIKI, rất dễ ứng dụng nhất là những ai có thực hành luyện tập REIKI, rất hiệu quả và được ứng dụng ngày càng nhiều.

3. Phương tiện vật lý: 

• Kim tự Tháp,

Kim tự tháp

Kim tự tháp

• Quả cầu 12 mặt,

Quả cầu 12 mặt

Quả cầu 12 mặt

• Lò xo từ tính,

Lò xo từ tính

Lò xo từ tính

• Vòng tương hổ, v.v…

3 vòng tương hỗ

3 vòng tương hỗ

Đặc biệt Lò xo từ tính và Vòng tương hổ rất dễ làm và thích hợp với người VN ta.Qua trải nghiệm ở một số nơi thì thấy kết quả rất đáng tin cậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *