Blog

REIKI ĐIỀU TRỊ BỆNH BẰNG CÁCH LÙI VỀ QUÁ KHỨ

Bạn có tin được cách điều trị bệnh bằng cách lùi về quá khứ. Với Reiki và biểu tượng 3 trong Reiki có thể giúp ta vượt không gian và thời gian.

Anh Vũ Trần học viên Reiki Địa Sinh Học gởi chia sẻ:

“Con em nay 33 tháng tuổi, bé bị sốt cao, khó thở, sổ mũi, ho cả tuần nay mà không bớt. Em vẫn beam năng lượng Reiki mỗi ngày. Em dùng biểu tượng 2, nhưng bé vẫn không bớt. Nhưng e vẫn tin năng lượng Reiki, vẫn tin khả năng là cầu nối chữa lành của bản thân… vẫn cứ beam , bé vẫn không bớt tý nào.

 

Tới sáng thứ 6 em chợt nhớ ra sao không dùng biểu tượng 3 – Hon Sha Ze Sho Nen để lui về 1 tuần chữa lành cho bé. Thế là em dùng biểu tượng Reiki 1 (Cho Ku Rei), Biểu tượng Reiki 2 (Sei He Ki) và biểu tượng Reiki 3 (Hon Sha Ze Sho Nen)  lùi về 1 tuần chữa lành cho bé, bảo vệ bé.

 

Em beam cả ngày thứ 6, sáng thứ 7 em beam tiếp rồi đi học lớp Reiki Địa sinh học nâng cao. Chiều về vợ nói con mới sịt mũi ra 2 viên này. Giờ thì bé đã bớt sốt, dễ thở lại.

 

Biểu tượng 3 Reiki giúp điều trị bệnh vượt thời gian

Biểu tượng 3 Reiki giúp điều trị bệnh vượt thời gian

 

Em xin cảm tạ Reiki. Cảm tạ Thầy Trí, Cô Thanh, Thầy Chiêu.”

Một chia sẻ trải nghiệm tuyệt vời. Giờ thì bạn có thể dùng biểu tượng 3 – Hon Sha Ze Sho Nen để kết nối với quá khứ, giúp tiêu trừ oan gia, nghiệp chướng, giúp chữa lành vết thương và hàn gắn mối quan hệ nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *