Blog

TẤT NIÊN CÔNG TY REIKI ẤM CÚNG

Kết thúc 1 năm Thầy Minh Trí miệt mài truyền dạy kiến thức cho nhiều lớp học. Buổi tiệc tất niên ấm cúng cùng những thành viên của lớp học cuối năm.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *