Blog

VIDEO BUỔI HỌP MẶT TÂN NIÊN ĐẦU NĂM 2019

Xem Video để hiểu rõ thêm về Cộng đồng Reiki nhé! Có những chia sẻ của Thầy Minh Trí, hiệu quả ứng dụng tuyệt vời của các thế hệ học viên nhé!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *