Blog

BẾ GIẢNG LỚP REIKI ĐỊA SINH HỌC CĂN BẢN Ở HÀ NỘI THÁNG 9.2019

Lớp học Reiki địa sinh học căn bản ở Hà Nội học ngày 27, 28, 29 tháng 9 vừa bế giảng. Các anh chị đã nghiêm túc học để nắm vững kiến thức và cách áp dụng Reiki địa sinh học giúp nâng cao sức khoẻ, cải thiện môi trường sống, địa điểm làm việc, giúp công việc thuận lợi, thành công và gia đạo hạnh phúc.

 

Một vài hình ảnh của lớp học Reiki địa sinh học căn bản ở Hà Nội vừa qua

Lớp học Reiki địa sinh học ở Hà Nội

Lớp học Reiki địa sinh học ở Hà Nội

Lớp học Reiki địa sinh học ở Hà Nội

Lớp học Reiki địa sinh học ở Hà Nội

Lớp học Reiki địa sinh học ở Hà Nội

Lớp học Reiki địa sinh học ở Hà Nội

Lớp học Reiki địa sinh học ở Hà Nội

Lớp học Reiki địa sinh học ở Hà Nội

Lớp học Reiki địa sinh học ở Hà Nội

Lớp học Reiki địa sinh học ở Hà Nội

Lớp học Reiki địa sinh học ở Hà Nội

Lớp học Reiki địa sinh học ở Hà Nội

Lớp học Reiki địa sinh học ở Hà Nội

Lớp học Reiki địa sinh học ở Hà Nội

Lớp học Reiki địa sinh học ở Hà Nội

Lớp học Reiki địa sinh học ở Hà Nội

Lớp học Reiki địa sinh học ở Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *